numbers => [nul, een, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen,
  tien, elf, twaalf, dertien, veertien,
  20 => twintig, 30 => dertig, 40 => veertig, 80 => tachtig, 100 => honderd
]
rules => [
  50,60,70,90 => {digit}tig,
  15-19 => {digit}tien,
  21-99 => {digit}en{ten},
  200,300,400,500,600,700,800,900 => {digit}honderd
]
exponents => ['duizend ', ' miljoen ', ' miljard ', ' biljoen ']
separator => ''
replace => [tweeen => tweeën, drieen => drieën]